| | زبان | |

سوابق مهندسی ارزش

مهندسین مشاور رهاب به عنوان يکی از مهمترين فعالين عرصه مهندسی ارزش و دومين شرکت حقوقی از نظر بيشترين اعضای حقيقی عضو انجمن مهندسی ارزش ايران در موارد مختلفی حايز ويژگی های خاص در اين حوزه مهندسی و مديريتي است که به شرح ذيل اشاره شده و در ادامه به تفضيل شرح داده می شود.

1- دریافت نشان منتخب دومین مشاور برتر کشور در زمینه مهندسی ارزش در کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه (دی ماه 1394)
2- دارای یک عضو هيات مديره در انجمن مهندسی ارزش ايران - دوره ششم از سال 1389
3- دارای سه عضو هیات مدیره در انجمن مهندسی ارزش ایران دوره هفتم - از سال 1392
4- دارای عضو دفتر مديريت ارزش شهرداری تهران از سال 1388 تا 1390
5- 39 عضو حقيقی انجمن مهندسی ارزش ايران
6- دارای يک نفر با مدرک Module1 از انجمن بین المللی مهندسی ارزش آمریکا (SAVE) ، يک نفر با مدرک سطح 4 انجمن مهندسی ارزش، یک نفر با مدرک سطح 3، 9 نفر با مدرک سطح 2 و سطح 1 انجمن مهندسی ارزش
7- چاپ 5 عنوان مقاله در نشريات و کنفرانس ها با موضوع مهندسی ارزش توسط همکاران و متخصصان مشاور رهاب
8- دارای استراتژی فراهم سازي و به کارگيري متدولوژي ارزش در مطالعات و اجرا

لیست آخرین پروژه های مهندسی ارزش

1- مدیریت مطالعات مهندسی ارزش تقاطع غیر همسطح میدان سپاه کرج
2- مدیریت مطالعات مهندسی ارزش تقاطع غیر همسطح میدان جهموری کرج
3- مدیریت مطالعات مهندسی ارزش تقاطع غیرهمسطح بزرگراه چمران – جلال آل احمد(پل گیشا)
4- مدیریت مطالعات مهندسی ارزش درزهای انبساط پل های بتنی و فلزی
5- مشارکت در يکی از بزرگترين مطالعات مهندسی ارزش کشور"راه آهن چابهار- فهرج"
6- مشارکت در مطالعات مهندسی ارزش تقاطع غیر همسطح سیمون بولیوار و یادگار امام

خلاقيت ، ابتکارها و تجربيات ويژه مشاور

خلاقيت ، ابتکارها و تجربيات ويژه مشاور در 7 بخش زير ارائه مي شود.

تجربيات ويژه مشارکت در پروژه های طرح ، تدارک و ساخت (EPC)

این مهندسین مشاور در پروژه های طرح و ساخت، به منظور دستیابی به نتایج بهتر و همچنین تسریع در روند پیشرفت پروژه رویکردهای زیر را مدنظ قرار داده است:

 • 1. همکاری و تعامل مناسب با پيمانکار طرح درخصوص امکان سنجی رفع مشکلات احتمالی نظیر رفع معارض تاسیساتی
 • 2. ارائه طرح های بهینه در خصوص جزئیات اجرایی از طریق بررسی گزینه های مختلف فنی و اقتصادی و دفاع از طرح پیشنهادی
 • 3. تهیه و ارائه نقشه های کامل به همراه جزئیات مربوطه جهت تسهیل در تهیه نقشه های کارگاهی
 • 4. انطباق جزئیات طراحی با روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکار به منظور تسریع در روند اجرای پروژه
 • 5. هماهنگی کامل دفتر فنی و دستگاه نظارت در مباحث فنی به منظور جلوگیری از ایجاد تاخیرات در پروژه
 • 6. برخورداری از مزایای انجام کار به صورت Team Work که سبب رضایت کارفرما در پروژه های جاری شده است.

تجربيات ويژه در بهينه کردن مسيرها

يکي از مهمترين مراحل کار که مي تواند تأثير بسزايي در بهينه کردن روند طراحي تا ساخت و نيز بهره برداري هر طرحي داشته باشد، مرحله بررسي و بازنگري اوليه گزینه مطرح شده مي باشد.

همانطورکه سوابق اين مهندسين مشاور نيز نشان مي دهد همواره در جهت کنترل طرح پيشنهادي و ارائه واريانت هاي جايگزين مؤثر در بهينه کردن طرح تلاش مي شود.

به عنوان مثال در بازنگري واصلاح مسير راه آهن چابهار- فهرج و با پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي جديد به جهت تاثير در صرفه جويي و بهينه ساختن هزينه ها و مشخصات مسير، اين مهندسين مشاور مورد تشويق کارفرما قرار گرفت.

به طور کلي در اين مرحله با مطالعه و جمع آوري اطلاعات اوليه، پس از شناخت طرح و اهداف متصور شده براي آن اطلاعات قابل طرح به صورت مدون ارائه مي شود. بي شک اين مطالعات پس از انجام بازديدهاي محلي لازم و انجام مطالعات همه جانبه صورت مي پذيرد.

با اين وجود اقليم منطقه و شرايط توپوگرافي طرح ضرورت خروج از گزينه هاي بدوي طرح را کمرنگ مي کند و همانگونه که در بند مشخصات فني و اجرايي اشاره مي گردد شناسايي و تسلط بر گزينه هاي موجود و گزينه منتخب مهمترين بخش فعاليت اين بند مي باشد.

تجربيات ويژه در طراحي ابنيه بزرگ و بهينه کردن آن ها

 • 1. با توجه به سابقه مهندسين مشاور در پروژه هاي متعدد ملي و انجام خدمات مهندسي پيشرفته اي چون طراحي تونل و گالري سوابق متعدد و خاصي در اين بخش وجود دارد که بنا به مورد کاربرد، قابل بهره برداري مي باشد.

  به صورت خاص به يک مورد از کاربردهاي اين واحد در خصوص طراحي پل دره باسمنج واقع در قطعه 9 راه آهن ميانه- تبريز اشاره می شود. اين پل به طول کلي 1000 متر شامل 20 دهانه در حدود 50 متر مي باشد که سيستم تابليه آن از نوع باکس پس کشيده بتني بوده به روش Pushing اجرا خواهد شد در خصوص طرح تابليه مشاور Eipsa همکار اين مهندسين مشاور بوده است.

  با توجه به سيستم اجرا، محدود کردن نشست هاي نامتقارن و مطلق به حداکثر 2 سانتي متر الزامي بود در حالي که بنابر مطالعات ژئوتکنيک انجام شده در منطقه پل، امکان طرح پي هاي عميق متعارف براي تأمين اين نشست وجود نداشت. واحد ژئوتکنيک با تشکيل جلسه ويژه به مهندسي ارزش اين پروژه پرداخت و بازنگري نتايج آزمايشگاه و عدم صحت نتايج حاصله راهبرد نهايي اين گروه بود.

  بنابر روش فوق مشاور با بازديدهاي محلي و همکاري مشاور ژئوتکنيک خصوصي ضمن تفسير نتايج و تعيين موارد خطا در گزارش آزمايشگاه مذکور با مدل سازي تفصيلي خاک و پي با نرم افزار Plaxis نتايج لازم را بدست آورده به تأييد کارفرما، آزمايشگاه مکانيک خاک و همکار مشاور (Eipsa) رسانيد.
 • 2. مورد ديگر در مورد پلهاي بزرگ قطعات 2 ج و 2 د و 2 ه راه آهن بافق – بندرعباس مي باشد که براساس آزمايشات ژئوتکنيکي انجام گرفته قبلي توسط آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و ترابري مستلزم پي سازي عميق در زمين هاي سخت سنگي مارن بود ولي با ابتکار مشاور و انجام مطالعات آزمايشگاهي توسط بخش خصوصي، پي هاي عميق تبديل به پي ساده گرديد و صرفه جويي¬هاي زيادي در هزينه و مدت زمان اجرا صورت پذیرفت.

تجربيات ويژه در امور زيست محيطي طرحهاي عمراني

مطالعات زيست محيطي در پروژه هاي عمراني توسط اين مهندسين مشاور انجام شده است که آخرين آن مطالعات زيست محيطي در مورد پروژه بزرگ خط لوله 56 اينچ سراسري گاز ميباشد.

تجربيات ويژه در تنظيم اسناد و برگزاري مناقصات بزرگ

موارد تنظيم اسناد و برگزاري مناقصات بزرگ در پروژه هاي انجام شده در طول مدت تأسيس مشاور بسيار زياد مي باشد. ليکن آخرين مناقصات برگزار شده طي يکسال اخير توسط مشاور رهاب به شرح زير است:

1. مناقصه سه دستگاه پل به دهانه هاي 22-22 و 36 متر در محور زابل – ميلک قطعه سوم استان سيستان و بلوچستان

2. مناقصه اتوبان همت قطعه اول و دوم

3. مناقصه پل هيرمند در محور محمدآباد- زهک استان سيستان و بلوچستان

4. مناقصه پل رودخانه کرج فاز 3

5. مناقصه پل رودخانه کرج در مسير شمالي اتوبان تهران - کرج

6. مناقصه تقاطع غيرهمسطح بزرگراه فتح تا خيابان زرند (شير پاستوريزه) منطقه 9

7. مناقصه پل هاي گلمير 1 و 2 و نهر شيردل در استان سيستان و بلوچستان

تجربيات ويژه در زمينه مطالعات تـرافيـک

اين مهندسين مشاور اهميت ويژه اي براي مطالعات ترافيکي در پروژه هاي تحت نظارت و در دست مطالعه خود قائل بوده و هست و با داشتن نيروهاي با سابقه و صلاحيت هاي تخصصي در اين زمينه ملاحظات ترافيکي را در کليه پروژه ها به بهترين نحو در نظر گرفته است.

از جمله آخرين پروژه هايي که مطالعات ترافيکي به تفصيل توسط مهندسين مشاور رهاب انجام شده و ابتکارات موجود در طرح رهاب، کمک شاياني به تقليل هزينه هاي طرح کرده و باعث افزايش کارآيي و بهينگي طرح شده است.

مطالعات ترافيکي اتوبان کرج، حدفاصل پل کلاک تا ميدان شهيد سلطاني می باشد که با در نظر گرفتن آثار طرح تعريض اتوبان کرج و همچنين زيرگذر شمالي و جنوبي شهيد سلطاني و تبادل فرديس، گره پيچيده ترافيکي در محدوده استراتژيک فوق الذکر گشوده خواهد شد.

از سوي ديگر در پروژه هاي تحت نظارت اين مهندسين مشاور نيز همواره ملاحظات ترافيکي در نظر گرفته شده است. در این خصوص در نحوه طراحي و نصب پل تقاطع کنار گذر شرقي اصفهان با جاده نطنز فرآيند نصب پل به نحوي طراحي و مديريت شد که ترافيک آزاد راه با کمترين اختلال استمرار يابد.

همچنين در ساير پروژه هاي تحت نظارتي که در محدوده شهري از جمله در محور کمکي بسيج شهر تهران، کنار گذر شمالي مشهد و . . . واقع شده اند، موفقيت اين مشاور در برآورده کردن الزامات و ملاحظات ترافيکي مؤيد توانمندي هاي موجود در اين حوزه از خدمات نظارتي و طراحي است.

تجربيات ويژه در زمينه مطالعات اقتـصادی پروژه ها

ملاحظات اقتصادي در کليه پروژه هاي تحت مطالعه و نظارت اين مهندسين مشاور جايگاه ويژه اي داشته است.

از جمله مهمترين صرفه جويي هاي اقتصادي در بخش طراحي توسط اين مشاور در ارائه واريانت و اصلاح مسير راه آهن چابهار - فهرج صورت گرفته که باعث تقليل جدي هزينه هاي طرح شده تا جايي که اين مهندسين مشاور مورد تشويق کارفرماي محترم قرار گرفت.

در بخش پروژه هاي نظارتي نيز تلاش اين مشاور بر اين بوده که با ارائه واريانت هاي اصلاحي و جايگزيني طرح هاي اقتصادي تر به مقتضاي مورد، موجبات اقتصادي تر شدن طرح ها را فراهم آورد.