| | زبان | |

پروژه های معماری و شهرسازی

 • طرح مقدماتی مرقد امام
 • شهرداری منطقه 9 تهران
 • هتل شهريار تبريز
 • مجموعه تفريحی منطقه 15 تهران
 • پارک 13 آبان تهران
 • مجموعه ورزشی چادرملو دراستان يزد
 • مطالعات اوليه شهرک خاوران در تبريز
 • کمپرسور استيشن های خط لوله سراسری پنجم گاز ترش در استان بوشهر
 • ساختمان شهر سالم منطقه 15 تهران
 • ساختمان اداری خاور شهر مربوط به شهرداری 15 تهران
 • پيست دوچرخه سواری توسکا در منطقه 15 تهران
 • درياچه تفريجی و ورزشی در دولت آباد تهران
 • مجموعه تفریحی، گردشگری میدان امیرکبیر کرج

گالری عکس: