راه آهن تهران - همدان (قطعه 2)

 

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور

استان : همدان و مرکزی

وظایف : نظارت

وضعیت اجرایی : در حال اجرا

مشخصات پروژه:

طول مسیر: 66 کیلومتر

پل کوچک: 293 دستگاه

پل بزرگ: 7 دستگاه

طول تونل: 2350 متر

حجم خاکریزی: 3,760,000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 5,995,000 متر مکعب

حجم بتن: 105,000 متر مکعب

بتن پیش ساخته: 2000 مترمکعب

آرماتور بندی: 3,400 تن

شرح مختصر پروژه :

از ويژگي هاي اين آزادراه علاوه بر كاهش مسافت، كاهش مصرف سوخت، كاهش سوانح جاده اي و كاهش آلودگي زيست محيطي است ضمن اينكه اين پروژه در ادامه آزادراه كربلا است كه در اين راستا بر اساس مصوبه دولت همدان به كنگاور در استان كرمانشاه متصل مي شود كه با افتتاح اين پروژه سفر زمينی به عتبات عاليات به شکلی ساده تر ميسر مي شود. با افتتاح اين پروژه مسير بين تهران و همدان 40 كيلومتر كوتاهتر مي شود.

اهداف :

در این بین طرح ملی راه‌آهن تهران ـ همدان ـ سنندج با هدف اتصال استان‌های همدان و کردستان به شبکه راه‌آهن سراسری کشور، فراهم آوردن بستر مناسب برای احداث طرح‌ها و صنایع جدید، افزایش حمل و نقل ریلی و رشد سفر در منطقه، ایجاد توسعه فرهنگی و اجتماعی، بهبود شرایط ترابری منطقه، افزایش ایمنی سفر و کاهش مصرف سوخت، افزایش اشتغال و... مورد اهمیت خاصی قرار گرفته است.

گالری عکس: