راه آهن ميانه – بستان آباد - تبريز

 

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور

استان : آذربايجان شرقی

وظایف : طراحی و نظارت

وضعیت اجرایی : در حال ساخت

مشخصات پروژه:

طول: 31 کيلومتر

عرض: 7 متر

پل : 81 دستگاه

تونل: 700 متر

عمليات خاکي: 11,000,000 مترمکعب

حفاری فونداسيون: 85,000 مترمکعب

آرماتور بندی: 1500 تن

بتن ريزی: 10,400 مترمکعب

شرح مختصر پروژه :

کل پروژه بطول 200 كيلومتر از ايستگاه ميانه منشعب و پس از گذشتن از شهرهاي مختلف منجمله تركمن‌چاي، بستان‌آباد به خطوط فعلي تبريز متصل مي‌شود، با اتمام اين پروژه مسافت تبريز- تهران حدود 114 كيلومتر كاهش يافته و اثر قابل توجهي در كاهش مصرف انرژي و استهلاك وسايط نقليه نهايتاً افزايش سرعت بازرگاني را در بر خواهد داشت.

گالری عکس: