راه آهن گرگان - مشهد (قطعه 4)

 

کارفرما : معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها

استان : خراسان

وظایف : طراحی و نظارت

وضعیت اجرایی : در حال ساخت

مشخصات پروژه:

طول مسیر: 190 کیلومتر

پل کوچک: دستگاه

پل بزرگ: 32 دستگاه

شرح مختصر پروژه :

امتداد خط گرگان به مشهد از جمله طرح هايي است كه مردم استان هاي شمالي سال هاست به اميدآن هستند، امتداد اين خط نه تنها بسياري از شهر ها را از نعمت راه آهن بهره مند ميكند، بلكه موجبات زيارت بدون خطر و مشقات راه را هموار مي سازد و از سويي در پيشبردروند تبادلات ميان استان هاي شمالي ايران مؤثر است. خط راه آهن ۶۶۰ كيلومتري گرگان به مشهد بزرگ ترين طرح مشترك ميان ۳ استان گلستان، خراسان رضوي و خراسان شمالي است كه علاوه بر مصوبه دولت در سفر بجنورد، ساخت آن در نشست دوم هيأت دولت در گرگان نيز به تصويب رسيد.

اين رويداد در كنار فعاليت هاي مربوط به برقي كردن راه آهن تهران- مشهد و اجراي خط سريع السير همين مسير و تكميل مسير بافق- بندرعباس و اجراي راه آهن تا چابهار و خط تربت حيدريه - خواف - سنگان تا هرات مي تواند فعاليت هايي ارزشمند باشد و در حوزه ارتباطات ريلي آينده اي روشن را براي شرق كشور رقم خواهد زد.

گالری عکس: