راه آهن بافق - بندر عباس

 

کارفرما : وزارت راه و شهرسازی

استان : هرمزگان

وظایف : طراحی و نظارت قطعات 2/الف – 2/ب – 2/ج – 2/د – 2/ه و تعميرات پل های خط آهن بافق – بندرعباس و شانتينگ يارد بندرعباس

وضعیت اجرایی : اتمام در سال 1993

مشخصات پروژه:

طول مسیر: 60 کیلومتر

پل کوچک: 344 دستگاه

پل بزرگ با دهانه 20 متر: 11 دستگاه

پل بزرگ: 32 دستگاه

طول تونل: 2350 متر

حجم خاکریزی: 5900,000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 4850,000 متر مکعب

حجم بتن: 970,000 متر مکعب

سطح شانتینگ یارد: 320,000 مترمربع

شرح مختصر پروژه :

قطعه 2 يکی از مشکل ترين قطعات راه آهن بافق – بندرعباس که بصورت دوخطه زيرسازی شده و ريل آن برای يک خط نصب شده است و شانتينگ يارد در بندرعباس ساخته شده است. پل های قطعه يک کل در اثر وجود شن کلر در منطقه خوردگی شديد داشتند که برای تعميرات اساسی آنها طرح لازم تهيه و توسط پيمانکار با نظارت مهندسين مشاور رهاب اجرا شده است.

گالری عکس: