راه آهن اراک - ملاير - کرمانشاه

 

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور

استان : همدان و مرکزی

وظایف : نظارت

وضعیت اجرایی : اتمام پروژه (در مرحله رفع نواقص)

مشخصات پروژه:

طول: 94.6 کيلومتر

عرض: 6 متر يک خطه و 11 متر دوخطه

پل کوچک: 320 دستگاه

پل بزرگ: 29 دستگاه

تونل: 756 متر

گالری: 168 متر

خاکبرداری: 5,826,000 مترمکعب

خاکریزی: 5,066,000 مترمکعب

آرماتور بندی: 4,209 تن

قالب بندی: 212,000 مترمربع

بتن ريزی: 161,000 مترمکعب

بتن پيش ساخته: 37,500 مترمکعب

شرح مختصر پروژه :

مسير راه آهن غرب کشور از ايستگاه سمنگان شروع شده و با تعريض خط راه آهن موجود اراک - اهواز و اضافه شدن يک خط در سمت چپ محور تا کيلومتر 10+850 ادامه يافته و از اين کيلومتر با اجرای لوپ شماره 2 از مسير موجود به صورت يکخطه امتداد يافته و در کيلومتر 12+680 به مسير لوپ 2 اراک - شازند متصل شده و در ادامه به صورت دوخطه پس از عبور از روی راه آهن جنوب و عبور از روی بزرگراه اراک - شازند تا ايستگاه حک در کيلومتر 23 ادامه می يابد (ايستگاه حک) و مجدداً مسير در ادامه تا کيلومتر 89+500 (ايستگاه ملاير) بصورت يکخطه احداث گرديده است.

اهداف:

امکان ارتباط ريلی استانهای غرب کشور با تهران و شبکه راه آهن سراسری که اين امر موجب رشد توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخش عظيمی از مناطق غربی کشور را بدنبال خواهد داشت و باعث ارزانی حمل بار و افزايش ايمنی ورفاه مسافران می شود که باعث برقراری ارتباط ريلی بين ايران و عراق از طريق مرز خسروی و در نتيجه ارتباط با اماکن متبرکه کربلا ، نجف اشرف و ساير مراکز زيارتی واقع در خاک عراق و سوريه.

اتصال راه آهن جمهوری اسلامی ايران به بندر لاذقيه واقع در ساحل دريای مديترانه از طريق کشورهای عراق و سوريه خواهد شد.

نحوه ارتباط به اين ترتيب است که مسير راه آهن مورد مطالعه از ايستگاه سمنگان شروع و ضمن عبور از حوالی شهرهای ملاير ، کنگاور ، صحنه ، کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، گيلانغرب ، قصرشيرين به خسروی واقع در مرز بين ايران وعراق منتهی شده و از آن پس از طريق خانقين ، بغداد ، موصل ، قامشلی ، ديرالزور ، رقه و حلب به بندر لاذقيه ختم می گردد.

گالری عکس: